top of page

December Annual Holiday Party 2022! Group

Public·74 members
Eli Hill
Eli Hill

Ang Kwento ni Tungkung Langit at Alunsina: Mga Diyos ng Kalangitan at Hangin sa PanayTungkung Langit at Alunsina: Ang Alamat ng Paglikha ng Mundo sa Panay
Ang alamat ng paglikha ng mundo sa Panay ay isa sa mga pinakamatandang kuwentong bayan sa Pilipinas. Ito ay tungkol sa dalawang diyos na sina Tungkung Langit at Alunsina, na nagmula sa kawalan at nagmahalan sa gitna ng kaguluhan. Sa kanilang pag-ibig, sila ay naglikha ng langit at lupa, at ng iba pang mga bagay na nakikita natin ngayon. Ngunit dahil sa pagkakamali at pag-aaway nila, sila ay naghiwalay at hindi na muling nagkita.
tungkung langit at alunsina full story tagalog version


Download: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Furluso.com%2F2tNTPq&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3jke1ljsHqubAyI1Wi-X_7Sino sina Tungkung Langit at Alunsina?
Tungkung Langit at Alunsina ay ang mga pangunahing diyos ng mga Panay, isang grupo ng mga katutubong naninirahan sa isla ng Visayas. Si Tungkung Langit ay ang diyos ng kalangitan, na kilala rin bilang "Haligi ng Kalangitan". Siya ay mapagmahal, masipag, at may malasakit sa kaayusan ng lahat ng bagay. Si Alunsina naman ay ang diyosa ng hangin, na kilala rin bilang "Ang Dalaga". Siya ay maganda, mabait, at mahinhin, ngunit minsan ay tamad, selosa, at madamot.


Paano sila nagkakilala at nagmahalan?
Noong pinakaunang panahon, wala pang mundo o kalangitan. Lahat ay walang hugis at walang kaayusan. Sa madaling salita, puno ng kaguluhan. Isang araw, dalawang diyos ang lumitaw mula sa kawalan. Sila ay sina Tungkung Langit at Alunsina. Nang makita ni Tungkung Langit si Alunsina, siya ay nabighani sa kanyang kagandahan at kabutihan. Niligawan niya ito at pakatapos ng napakaraming taon, sila ay ikinasal at nanirahan sa pinakamataas na bahagi ng kalawakan.


Paano sila naglikha ng mundo?
Sa kanilang pagsasama, si Tungkung Langit ay naging abala sa pag-aayos ng mga bagay na puno ng kaguluhan. Siya ay gumawa ng mga batas at alituntunin upang magkaroon ng kaayusan ang lahat. Siya rin ang nagtakda ng mga oras at panahon para sa araw, gabi, buwan, bituin, at iba pang mga bagay sa kalangitan. Si Alunsina naman ay naging masaya sa kanyang asawa at sumunod sa kanyang mga utos. Ngunit minsan, siya ay naiinip at nalulungkot dahil wala siyang magawa kundi umupo sa tabi ng bintana o pinto at maglaro sa kanyang buhok o hangin.


Isang araw, naisip ni Tungkung Langit na gumawa ng isang bagong bagay upang pasayahin ang kanyang asawa. Siya ay gumawa ng isang malaking bola na gawa sa lupa at tinawag itong "mundo". Siya ay naglagay din ng tubig sa paligid nito upang maging "dagat". Siya ay nagtanim din ng iba't ibang uri ng halaman at hayop upang maging "buhay". At higit sa lahat, siya ay nagbigay din ng ilaw sa mundo upang maging "araw". Nasiyahan si Alunsina sa kanyang ginawa at sinabi niyang ito ang pinakamagandang regalo na natanggap niya.


Bakit sila nag-away at naghiwalay?
Ngunit hindi nagtagal, ang kanilang masayang pagsasama ay nasira dahil sa isang pagkakamali. Isang araw, si Tungkung Langit ay nagpaalam kay Alunsina na aalis siya upang asikasuhin ang ilang mga gawain sa kalawakan. Ngunit si Alunsina ay naging mapaghinala at inutusan niya ang hangin na sundan si Tungkung Langit at bantayan ang kanyang ginagawa. Nalaman ni Tungkung Langit ang ginawa ni Alunsina at lubos siyang nagalit. Pagbalik niya sa kanilang bahay, tinanong niya si Alunsina kung bakit niya siya pinaghihinalaan. Hindi iyon gawain ng isang diyosa! Paano niya naisip na pagtataksilan siya eh walang ibang nabubuhay dito kundi silang dalawa?


Ang mga salita ni Tungkung Langit ay lubos ding ikinagalit ni Alunsina. Sinabi niyang hindi siya naniniwala sa kanya at baka may iba siyang nakikita o nakakausap sa kalawakan. Hindi iyon gawain ng isang diyos! Paano niya naisip na mahalin siya eh wala siyang ginagawa kundi magtrabaho at mag-utos? Nagtalo sila nang matindi hanggang sa hindi na sila magkasundo. Inalis ni Tungkung Langit ang kapangyarihan ni Alunsina bilang diyosa at pinalayas siya sa kanilang bahay. Bigla na lang nawala si Alunsina at hindi alam ni Tungkung Langit kung saan siya napunta.


Ano ang nangyari sa kanila pagkatapos nila maghiwalay?
Matapos nilang maghiwalay, si Tungkung Langit ay nagsimulang maghanap kay Alunsina sa buong kalawakan. Ngunit hindi niya ito makita kahit saan. Si Alunsina naman ay nagtago sa ilalim ng dagat at doon siya nanirahan kasama ang mga isda at iba pang nilalang ng tubig. Hindi na sila nagkita pa muli.


Samantala, ang mundo na kanilang nilikha ay naging tahanan ng iba't ibang uri ng buhay. Ang mga halaman at hayop ay nagparami at nagkaron ng iba't ibang hugis at kulay. Ang mga tao naman ay nagkaron ng iba't ibang wika at kultura. Ang mga tao ay nagsimulang sumamba sa mga diyos at diyosa na kanilang naiisip o nakikita sa kalikasan.


Ano ang aral na makukuha sa alamat nila?
Ang alamat nina Tungkung Langit at Alunsina ay nagbibigay ng ilang mga aral sa atin. Una, ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtitiwala at paggalang sa ating mga asawa o kapareha. Hindi dapat tayo maging mapaghinala o mapanumbat sa kanila dahil maaari itong maging sanhi ng away o paghihiwalay. Dapat tayo ay maging tapat, suportado, at maunawain sa kanila.


Pangalawa, ito ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng pagbabalanse sa ating mga gawain at libangan. Hindi dapat tayo masyadong abala sa trabaho o masyadong tamad sa bahay. Dapat tayo ay maglaan ng sapat na oras para sa ating sarili, pamilya, kaibigan, at iba pang mga bagay na nagbibigay sa atin ng kaligayahan at kasiyahan.


Panghuli, ito ay nagpapakita din ng kahalagahan ng pagpapatawad at pagbabago. Hindi dapat tayo maging matigas ang ulo o pusong bato sa ating mga nagawang pagkakamali o pagkukulang. Dapat tayo ay humingi ng tawad at magbigay ng pagkakataon sa ating mga minamahal na makabawi o makapagbago. Dapat din tayo ay matuto mula sa ating mga karanasan at gumawa ng mas mabuti sa hinaharap.


Konklusyon
Ang alamat nina Tungkung Langit at Alunsina ay isang makapangyarihang kuwento na nagpapahayag ng pinagmulan ng mundo at ng mga aral na dapat nating tandaan sa ating buhay. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi sapat upang magtagumpay ang isang relasyon. Kailangan din natin ng pagtitiwala, paggalang, pagbabalanse, pagpapatawad, at pagbabago. Ito ay nagpapatunay din na ang mundo ay isang napakagandang likha na dapat nating pangalagaan at pasalamatan. Ito ay nagbibigay din sa atin ng inspirasyon na kahit ano pa man ang mangyari sa atin, mayroon pa ring pag-asa at liwanag na naghihintay sa atin. b99f773239


https://www.fivepetalsskincare.com/group/monthly-live-online-cacao-ceremony-group/discussion/44e6d00b-c1bf-41d2-ba63-8ef8b4965856

https://gitlab.com/biocarmasu/migration/-/blob/master/bin/scripts/04_failback/DriverMax%20Pro%2011.15%20Crack%20License%20Key%20Torrent%20Download%20%5BUPDATED%5D.md

https://gitlab.com/9tinctuWbuddno/noosfero/-/blob/master/db/migrate/Ghazwa-E-Khandaq-History-In-Urdu-Pdf-Free-VERIFIED.md

https://www.realamericansun.com/group/mysite-200-group/discussion/a264eced-ed2d-469e-9a2a-a674c88f864b

https://www.agasiagroup.com/group/mysite-200-group/discussion/098ad6ae-c9ff-4ab9-be12-8e28bf6f02a3

https://gitlab.com/0puncfasQgnossu/chillcoding-at-the-beach.gitlab.io/-/blob/master/.well-known/Monegato%20Elementi%20Di%20Calcolo%20Numerico%20Pdf%20Download%20~UPD~.md

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page